Επιστροφή Συμφωνητικών

Παρακαλούνται οι Συνεργάτες μας που έχουν παραλάβει τα νέα συμφωνητικά να μας τα επιστρέψουν ταχυδρομικά το συντομότερο δυνατό καθόσον είναι απαραίτητα για τις συμφωνίες που είναι σε εξέλιξη μεταξύ της GCcard και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Comments are closed.